Sambutan Direktur Pendidikan

Centre of Early Childhood Education (CECE) An nisaa’ adalah Pusat Pendidikan Anak Usia Dini Terbaik di Jawa Barat. Kami hadir sebagai Mitra Terbaik Ibunda dalam membina permata hati untuk menjadik Generasi Rabbani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
Centre of Early Childhood Education (CECE) An nisaa’ adalah Pusat Pendidikan Anak Usia Dini Terbaik di Jawa Barat. Kami hadir sebagai Mitra Terbaik Ibunda dalam membina permata hati untuk menjadik Generasi Rabbani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Era Zamona Chattar, Direktur Pendidikan CECE An nisaa’